'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Numerologie

 

 

                 Poznej sám sebe ( GNÓTHI SEAUTÓN )

Numerologie je nauka o číslech, kterou využívaly již všechny dávné starověké kultury, řecké, babylónské, hebrejské, čínské, aj. První záznamy o této nace najdeme u starých Egypťanů, Májů a Peršanů.

 

Podle Pythagora, řeckého filozofa, matematika a astrologa narozeného kolem roku 580 př. kr. může být cokoliv vyjádřeno číselnou hodnotou. Jeho největší přínos spočívá v tom, že používal čísla, jejich zkoumání a výklad na úrovni materiální, ale i duchovní a vesmírné.

Pythagorovo učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie, ze které také vznikaly obrazy Tarotových karet. Každé číslo má i svou vládnoucí planetu. Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Propojením vlivu čísla s vlivem planet a jejich znamení dostaneme zajímavé výsledky při jednotlivých trozborech osobnosti.

 

Z  data Vašeho narození se můžete dozvědět:

  • jak rozvinout a uplatnit své schopnosti
  • jaké je Vaše životní poslání
  • kdy je nejvhodnější čas na změnu
  • jaký typ vztahů přitahujete, proč a jak lépe pochopit sám sebe i druhé

       

Datum narození je klíč k  Vašemu životu...

Numerologie a jejich číselná vibrace ukazují dispozice člověka, které mu jsou předurčeny. Je potom na každém z nás, zda tyto dispozice rozvíjíme anebo naopak potlačujeme.

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart