'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Díváš se do nebe a pláčeš pro hvězdu. Víš, že ji nikdy nedostaneš a pak se jednoho večera podíváš dolů a tady je - září ti v dlani.

                                                              R.Nash


Poznej sám sebe      (Gnóthi seautón)


Řadu let hledám, učím se, nacházím a získávám, ztrácím, předávám a znovu se učím....
S věkem stále více a více nalézám radost a krásu v jednoduchosti a obyčejnosti...

"Největší nemocí lidstva v této době je cítit se nechtěn, nemilován a opuštěn" .

                                   Matka Tereza


Chtějícího osud vede, nechtějícího táhne  (Volentem fata ducunt nolentem trahunt)                 

                                    Seneca


Nedělej si starosti s tím, co přinese budoucnost, ale snaž se být vnitřně pevným a jasným.

Neboť ne jak se tvůj osud utváří, ale jak se s ním vyrovnáš, podmiňuje tvé životní štěstí

                                   G.W.F.Hegel


Zasej myšlenku, sklidíš čin.

Zasej čin, sklidíš zvyk.

Zasej zvyk, sklidíš charakter.

Zasej charakter, sklidíš osud.

                                   Indické přísloví


Nebuď otrokem své vlastní minulosti - vrhni se do velkolepých moří, ponoř se hluboko a plav daleko, aby ses vrátil se sebeúctou, novou silou a zkušeností, která vysvětlí všechno staré.

                                     Ralph Waldo Emerson


Lékař pomáhá, příroda léčí

                                      Hippokrates


„Normální je být zdravý..." Jídlo budiž Tvým lékem.

                                      Hippokrates                                                                                                                                                            

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart