'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Abeceda života

 

A utomaticky nedostaneš vůbec nic.

B uduj si sebevědomí.

C ouváním nic nevyřešíš.

Č ekej vždy ten lepší konec.

D odávej odvahu sobě i jiným.

E lektrizuj se láskou svých blízkých.

F antazíruj, ale v mezích rozumu.

G énius jsi i ty - stačí zjistit, v čem.

H odně chval sebe i ostatní.

Ch vála je životabudič.

I nzeruj své kladné stránky.

J si odpovědný nejen za sebe.

K oukej, kam šlapeš.

L itovat se smíš jen chvilku - a jen pro sebe.

M iluj a nech se milovat.

N ehledej, co už dávno máš.

O bávej se jen vlastní slabosti.

P omáhej ostatním, pomůžeš tím nejvíc sobě.

R aď častěji sobě, než ostatním.

S měřuj ke hvězdám.

Š těstím se opájej, neopíjej.

T oužit smíš, žít musíš.

U stoupí jen moudřejší a sebevědomější.

V íc si hraj.

Z oufalstvím nic nevyřešíš.

Ž ij naplno.

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart