'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Co je to horoskop

 

   Chtějícího osud vede, nechtějícího táhne 

  (Volentem fata ducunt nolentem trahunt)                                                                           Seneca         

 

Slovo horoskop je odvozeno z řeckého slova, jehož význam je,,dívám se na hodinu.,, Je to mapa neboli diagram oblohy spočítaný pro daný okamžik. Znamená to, že hvězdy a planety vyzařuji energii a vibrace, které mohou ovlivňovat psychiku a chování lidí, zvířat a dokonce i rostlin. Zjevný je gravitační vliv Luny, zejména v úplňku nebo novoluní. V tuto dobu většina z nás pociťuje jakousi nervozitu, napětí, nespavost a mnoho dalšího.

Grafickým vyjádřením tohoto postavení a vlivu planet v našem životě je právě horoskop.

Horoskop je mapou života. Stejně jako jiné mapy Vám ukáží možnosti a cesty, kudy se můžete vydat. Potom záleží pouze na Vás, zda si zvolíte cestu trnitou, schůdnou anebo jinou. Horoskop nám umožňuje hluboké sebepoznání a hledání smyslu života. Dokáže nám ukázat pomocí řeči symbolů, které se dají z horoskopu vyčíst, jaký bude náš osud, jaké máme vlohy, pro jakou práci máme předpoklady, jaký typ partnera se k nám hodí. Horoskop odhalí naše silné i slabé stránky, může nám pomoci pochopit naší cestu a roli v životě.

Není ale mapou osudu ve smyslu předurčenosti, to znamená, že můžeme svůj osudový vliv změnit k lepšímu, pokud víme,jakým směrem a za jakých podmínek. Ukazuje na naše vlohy a dispozice, ale je na každém z nás, zda se plně rozvinou anebo je necháme být. Cílem astrologie je dát prostor všem těmto vlohám a sklonům, na které planety v horoskopu poukazují.

Průzkumy veřejného mínění prováděných v USA ukazují,že za posledních 30 let asi 30-40% Američanů (tj.kolem 100 000 lidí) věří v astrologii a jsou přesvědčeni, že jejich životy jsou ovlivněny hvězdami. Německé výzkumy zase prokázaly, že každý třetí člověk věří na astrologii.

V okamžiku, kdy se poprvé nadechneme, nastává zásadní změna. V tomto kritickém momentě se v dítěti oživuje jeho „vlastní já", což je výsledkem životních sil, postavení a působení planet v tomto momentě, které do něho vstupují ovlivňují ho po celý následující život.

Je to horoskop nativní ,pocházející z latinského slova „natalis"-narozený či radix (kořen). Osud je pak založen na každém z nás, jak tvrdí psychologie.

Už Řekové tvrdili, že člověk nemá žádný vliv na své narození, na svou matku, otce, rodinu, prostředí, ve kterém vyrůstá, na vliv svého okolí, na prostředí, do kterého se narodí. Už v té době jsme vlastně zajatci své existence, rodíme se nesvobodní.

Pokud něco osvobozuje, pak je to vědění.

Nemáme možnost svobodného a přirozeného vývoje, protože nás už od malička formují rodiče, školka, škola, naše okolí, posléze zaměstnání, naše společenské postavení dané státem, abychom se chovali podle daných norem, řádů a pravidel. A tady přichází ke slovu astrologie, která Vám pomůže najít opět svoji přirozenost, vlohy a talenty.

Prostřednictvím horoskopu lze nalézt oblasti, kam je bychom měli nasměrovat svoji energii, kde jsou Vaše přednosti, talenty a nadání. Výklad postavení planet v horoskopu pomůže odhalit Vaše schopnosti, vrozené dispozice, talenty a Vaši jedinečnost. Ukáže Vám, kudy se vydat, abyste se rozvíjeli.

 

       Pokud se někdo odvolává na postavení hvězd,

                vzdává se své zodpovědnosti,..

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart