'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''
Trocha historie

Astrologie je jednou z nejstarších oblastí lidského poznání. Její kořeny nalézáme již u starověkých Egypťanů. Astrologie se zrodila v Mezopotámii (nynější Irácké území). Už ve starém Řecku byly osobní horoskopy počítány z postavení hvězd, planet, Slunce a Měsíce v okamžiku zrození.

Protože historie astrologie je volně přístupná v různých materiálech, uvádím zde jen pár zajímavostí z historie a života některých slavných osobností:

Ve Starém Babyloně již astrologové rozeznávali nespočet stálic na obloze.

Také  Církevní kalendář je astrologicky spojen se všemi fázemi Slunce a Měsíce.

Johannes Kepler předpověděl smrt svého patrona hraběte Albrechta z Valdštejna, kterou očekával podle předpovědi koncem února a začátkem března 1643. Tento horoskop se dochoval dodnes.

Platón napsal, že láska je kruh bez konce, že pro každého existuje ten pravý, ta pravá. Prohlásil, že příčina všech našich potíží je v minulosti. Zdůrazňoval, že planety nás ovládají duchovně, duševně, tělesně i materiálně. Dispozice člověka jsou pak zakódované v jeho horoskopu. Záleží pak na každém z nás, jak jich umíme využít I slavné osobnosti museli projít trnitou ces tou plnou překážek.

Antice se objevují první zmínky o čtyřech živlech. Empedoklés z Akragantu - od něj jsme převzali nauku o tom, že oheň, voda vzduch a země jsou základní látky veškerého života. Toto hlásali i Platón a Aristoteles a mnoho jiných učenců.

Kolumbus prohlásil,že konec cesty mu seslalo samo nebe. Řekl,že všechno, za všechno, co dosáhl, vděčí milosti Boží-astrologii, geometrii, navigaci a aritmice.

William Shakespeare v jeho dílech jsou patrné prvky z astrologie.Ten řekl: „Nedumej nad žalostnými pohromami, které postihly člověka a lidské záležitosti, neboť chyba leží často v nás."

Wolfgang Amadeus Mozart dokázal čerpat z vesmíru, byl na něho naladěn. Tvrdil, že hudbu„slyší". Cítil ji a pak ji zaznamenával.

Svobodní Zednáři královského oblouku pokládali základní kámen podle předem stanoveného horoskopu, stejně jako i podpis smlouvy byl načasován podle hvězd. George Washington měl na sobě v té chvíli zástěru s astrologickými symboly.

Carl Gustav Jung používal astrologické výpočty k tomu, aby našel klíč k psychologickému pozunání osobnosti.

Salvátor Dalí měl na ascendentu stálici Propus, dávající velkou význačnost,kterou bezesporu měl.

Sigmund Freud měl na ascendentu Polluxe, která mu přispěla k význačné mysli.

Albert Einstein měl na ascendentu Siria, díky které se mu dostalo pocty a věhlasu.

Hitler nenáviděl astrology ,protože mu předpověděli zlé časy a porážku. Nechtěl to slyšet, natož přijmout, proto nechal mnoho astrologů raději popravit.

Ronald Raegan byl závislý na strologických předpovědích, které mu prováděla Joan Quigley, známá americká astroložka.

George W.Bush a jeho horoskop je také spojen s velmi zajímavými, až děsivými událostmi...

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart