'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Pár slov na úvod 

 

                      Štěstí přeje připraveným,

                       připravte se i Vy

            a objednejte si svůj osobní horoskop !!

 

Vítám vás na mých stránkách, jejichž cílem je nabídnout Vám pomoc k nalezení těch největších hodnot našeho života.

Osud každého člověka je jedinečný, stejně tak jako je jedinečná a neopakovatelmná kresba na dlani ruky.

 

Jestliže se nacházíte v situaci, kdy nevíte kudy dál anebo chcete pochopit sami sebe i druhé, jste tu na správném místě.

Znalost svého osobního horoskopu neboli diagramu zvyšuje šanci vypořádat se snáze s "nepřízní osudu", tedy s vrozenými vlastnostmi, které mohou přinést nepříjemné následky ještě dříve, než se stačí naplno rozvinout a projevit svou destruktivní sílu.

Osobní horoskop ukáže naši skutečnou podstatu, jsou v něm naznačeny naše možnosti a nejlepší cesta, jak je rozvíjet, jak hledat své místo ve světě. Tohoto skutečného "Já" si však většinou nejsme vědomi, protože nás velmi silně ovlivňuje prostředí, v němž žijeme, výchova, škola, rodina, společnost, kultura a obecně přijímaná etika. Prostřednictvím horoskopu lze nalézt oblasti, kam je potřeba nasměrovat svou energii, v kterých oblastech  jsou Vaše přednosti, talenty a nadání. Postavení planet může odhalit Vaše schopnosti, vrozené dispozice, talenty a Vaši jedinečnost. Ukáže Vám možné cesty k vašemu rozvoji, citové, duševní a duchovní potřeby. Naučí Vás naslouchat a důvěřovat svému vnitřnímu potenciálu a učit se žít v souladu se svým Já i s ostatními.

 

Výklad osobního horoskopu : 

 • ukáže, jaké máte vrozené talenty, vlohy a schopnosti

 • jaký je Váš vztah k okolnímu světu

 • jak se projevují Vaše city a emoce

 • záliby, práci a kariéru

 • vztah k majetku a hmotným věcem

 • schopnost myšlení, vnímání a rozumu

 • jaký význam má pro Vás rodina a děti

 • jakou roli u Vás hraje bydlení a domov

 • jaký je vliv lásky, partnerských vztahů a sexuality

 • ve kterých oblastech života je vhodné se rozvíjet

 • charakter a zjevnou i skrytou povahu Vaší osobnosti

 • jak se projevujete, jak působíte na své okolí a komunikujete s lidmi

 • která oblast zkušeností Vás přitahuje a proč

 • kdy a ve které oblasti můžete dosáhnout úspěchu

 

V čem je výklad osobního horoskopu užitečný :

 • odhalí Váš skrytý potenciál

 • dostanete informace o svých možnostech

 • ukáže  Vám cestu k rozvíjení  Vaší osobnosti a k seberealizaci

 • pomůže Vám lépe poznat sám (sama) sebe a pochopit Vaše vztahy k ostatním lidem

 • pomůže Vám porozumět případných potížím a jejich příčinám

 • ukáže, jaká máte nadání a k čemu se hodíte

 • navede Vás na lepší  způsob komunikace, soužití, nebo vzájemného rozvíjení partnerského vztahu

 • poznáte sami sebe, snáze pochopíte druhé

 • porozumíte mezilidským vztahům, souvislostem, proč se co děje

 • pomůže nahlédnout do budoucnosti

 • stanoví vhodný okamžik k zahájení důležitých momentů v životě (podnikání, plodné dny, svatba, apod.)

 • ve firmách při přijímání nových uchazečů o zaměstnání

 • problémy lidí, kteří mají problém s komunikací a s uplatněním ve společnosti

 • informace možností rozvíjení vrozených dispozic  jak dětí, tak i dospělých

 

Láska - bez lásky zjistíte, že ve Vašem životě něco chybí. Můžeme zde společně hledat cestu, kde ji najít a kde ji uchopit a neztratit ji.

Pochopení - pochopení a znalost smyslu našeho života, našich úkolů, můžeme odhalit dosud  neodhalené aspekty života Vás, Vašich blízkých a také mezilidské vztahy.

Zdraví - pokud nás trápí nemoc, jde o  varování, že něco v našem životě děláme špatně. Je to moment, kdy je třeba se zastavit, zhodnotit situaci, pochopit a hlavně jednat. Je zde nepochybně  namístě změna životního stylu, přírodních metod a produktů vedoucích ke zlepšení Vašeho současného zdravotního stavu.

 

 

 designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart