'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Druhy horoskopů

 

Tři věci, které jsou-li jednou pryč, už se nevrátí

                       – čas, slova a příležitost...“

 

Na Vaše přání vypracuji tyto druhy horoskopů:

   

Osobní horoskop (nativní, radix)

ukáže předpoklady, které Vám byly dány do vínku na základě hvězdné konstelace v okamžiku narození.

Obsahuje podrobný rozbor Vaší osobnosti, týkající se všech důležitých oblastí života, jako je zdraví, práce a kariéra, dále finanční možností, rodičovství a také partnerské vztahy. Ukazuje na dispozice (vrozenou výbavu) a schopnosti, se kterými vstupujete do života a které můžete využít ve svůj prospěch. Dozvíte se, jaké máte vlohy a talenty, jaké lidi přitahujete a jací pro změnu přitahují Vás. Dále, co je zdrojem Vaší energie, co Vás motivuje, kde a v čem jste výjimeční. Ale zároveň, co Vás brzdí a proč, čeho se bojíte, kde jsou možnosti řešení a mnoho dalšího. Váš horoskop Vám tak může sloužit jako jakási mapa Vašeho života a nabídnout Vám tak inspiraci a pomoc při tvorbě vaší budoucnosti.

 

Partnerský (srovnávací) horoskop 

určuje vzájemný vztah dvou osob a naznačuje perspektivy jejich milostného, přátelského nebo pracovního vztahu.

Ukazuje na vztah s partnerem (partnerkou), manželem (manželkou), druhem (družkou), dítětem, rodičem, kamarádem, spolupracovníkem, apod. Ukáže nám, kde jsou silné a slabé stránky vztahů, kde si budete rozumět, kde můžete spolupracovat a kde lze očekávat třecí plochy vztahu.

 

Tranzitní horoskop

vypovídá o momentálním postavení planet a tím i poukazuje na Vaši momentální situaci.

Slouží ke stanovení nejvhodnější či naopak nejméně vhodné doby pro realizaci důležitých projektů (např. změna zaměstnání, koupě nemovitosti, uzavření sňatku, apod.). Rozbor je podobný předchozímu, pracuje ale na základě jiné techniky a umožňuje Vám podívat se jakoukoliv událost, problém, či situaci právě v té chvíli, kdy se děje. Ukazuje na vývojové cykly ve Vašem životě.

 

Solární horoskop - pohled do budoucna 

vypovídá o  možnostech a situacích, kterých je vhodné využít a naopak o situacích , na které je vhodné si dát  pozor během následujícího roku. Solární rok se vypočítává od narozenin do narozenin zrozence.

Ukazuje důležité mezníky následujícího roku, hlavní témata, kde a co se bude dařit a co bude naopak dělat potíže. Tento druh horoskopu ukáže důležitá období, data a události. Horoskop je počítán od narozenin k narozeninám. 

 

Dětský horoskop 

obdoba osobního horoskopu. Horoskop může pomoci pochopit osobnost Vašeho dítěte,  jeho myšlenkové a komunikační schopnosti, nadání a emocionální potřeby.

Horoskop může přispět k pozitivní výchově, rozvíjení talentu i k rozpoznání negativních vlastností, kterým se dá předejít. Ukáže také  dispozice, které by se měly rozvíjet nebo naopak potlačovat. Naznačí Vám, na co být opatrní a poukáže i zdravorní stránku dítěte. Výklad může být nápomocen při rozhodování o budoucím povolání, stejně jako v dalších otázkách, které mohou rodiče dítěte zajímat. 

 

  Karmický horoskop

ukazuje osudové vlivy,co si zrozenec přináší do života od předků, rodičů, minulosti vlastními činy a kam míří v budoucnosti.

Ukazuje Váš současný karmický úkol, nezbytný pro možnost našeho duchovního růstu. Ukáže Vaše karmické zatížení a dluhy z minulých životů. Tento druh horoskopu Vám pomůže zjistit, proč jste zde, co musíte učinit, abysme se posunuli o kousek „dál". Vaše osudové vlivy, co si přinášíte do tohoto života od vašich rodičů, předků, z vlastní minulosti díky svým činům a v neposlední řadě, kam míříte v budoucnosti. Výklad je zaměřený na postavení retrográdních planet, lunárních uzlů a jejich aspektů, což jsou karmické prvky, které nám slouží k pochopení odkazů minulosti a k pochopení karmického úkolu v tomto životě a objasňují nám plán současného života.

 

Zdravotní  horoskop

umožňuje odhalit slabé oblasti našeho těla, kde nejsnáze v případě nesprávného způsobu života může vzniknout zdravotní komplikace.

Pokud o těchto pro nás potenciálně rizikových místech víme, můžeme jim věnovat zvýšenou péči v rámci prevence, nebo se můžeme vyhnout pro nás nebezpečným činnostem. Někdy lze odhalit i příčinu onemocnění, pokud k němu skutečně došlo. Lze najít termíny vhodné pro lékařské zákroky či operace anebo naopak nevhodné termíny pro operace a jiné zákroky.

 

 Počítačový horoskop 

obsahuje základní nejdůležitější informace,není však tak obsáhlý jako individuální horoskop celý zpracovaný astrologem.

Zobrazuje polohy Slunce, Měsíce a planet, západy a východy planet, fáze Měsíce atd., výpočet horoskopu, aspekty, astrologické domy, stálice, citlivé body, Černá Luna, Vertex, planetky, výklad horoskopu, partnerský horoskop a jeho výklad, kompozitní a kombinační horoskop, tranzitní horoskop i s výklady, sekundární direkce, lunární, solární, solilunární a planetární revoluce, sabiánské a hinduistické symboly stupňů, tattvy, výpočet biorytmů.


 

 

Další nabízené služby:

Numerologický rozbor

vychází vychází z data narození a dává možnost nahlédnout do života člověka a pomůže řešit aktuální životní situace.

Výklad tarotových karet

výborná metoda k řešení jednoduchých různorodých otázek a situací. Vhodné jako doplňující metoda .

Výklad siderickým kyvadlem

umožňuje napojit se na vlastní podvědomí. Zodpoví otázky typu ANO - NE. Jedná se o pomůcku, která funguje na principu antény a prodlužuje naší vlastní citlivost na pozitivní a negativní zóny v prostoru. Funguje jako médium prodloužení našich vlastních rukou, které fungují jako příjmač.

 

         VYUŽIJTE dárkový poukaz  jako

 

                      originální 

 

                        DÁREK  

 

                 pro Vaše blízké !

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart