'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Retrográdní Merkur a jeho neprosný vliv na nás - ZAMYŠLENÍ

 

Merkur, posel zpráv, planeta komunikace, cestování, přenosu informací a vlivu jak mluveného, tak psaného slova nyní na obloze zaznamenává svůj zpětný pohyb, je tzv. retrográdní, což znamená, že její pohyb je zastaven, kdy namísto toho, aby postupoval vpřed, tak couvá. V tomto pohybu je od 4. - 25. října 2014.

Co to pro nás znamená? Že nadešel čas zpomalit, zastavit se, soustředit se a nebýt ukvapení. Přirozený vliv Merkura je po celou tuto dobu zastaven a působí spíše v negativním slova smyslu. Jinými slovy není dobré, ba naopak je nezbytné se ve vlastním zájmu vyhnout podepisování důležitých  obchodů, projektů, smluv, dokumentů, v nezbytném případě je aslepoň velmi důsledně si je přečíst, abyste nic nepřehlédli. A to z důvodu, že bude váznout komunikace, proto je dobré zálohovat svá data v počítači, v telefonu a jiných moderních vymoženostech. Znamená to, že technika a moderní prostředky moderní doby jako jsou telefony, faxy, kopírky, počítače, kola, auta, letadla, vlaky, autobusy i dopravní prostředky budou vykazovat zpoždění, problémy, bude váznout komunikace a jakékoliv spojení. Pokud máte v plánu brát si po tuto dobu nějakou půjčku či se u někoho zadlužit, rozhodně nedoporučuji, je lépe počkat ještě ještě alespoň 14 dní.

Retrográdní vliv Merkura naznačuje zmatky a nejasnosti v naší mysli, vzdušných zámcích a vzájemného nepochopení. Budou se také ukazovat nevyřešené věci z minulosti, kdy můžeme být konfrontováni s někým nebo s něčím, kdo se nám nějakým způsbem vrátí do života, abychom už konečně prozřeli. Vliv couvajícího Merkura bývá označován jako chlad ve vztazích, ve vzájemné komunikaci, což bývá velmi často spojeno s odmítáním a vzdání se svých plánů, snů a vizí. Oblasti jako je umění, kde lidé potřebují skládat, tvořit, přemýšlet, komponovat či vyrábět rukama, jistě potvrdí, že mají nyní méně nápadů, fantazie a jsou méně „šikovní“. Stejně tak cestování a hlavně delší cesty mohou být spojeny s potížemi, a to v podobě zpožděných přípojů, spojů a technických problémů s dopravními prostředky, hlavně s autem. Studenti se nyní hůře soustřeďují, aniž by si to sami uměli vysvětlit, školní zařízení je scelkově spojeno s netrpělivostí, nervozitou a podrážděností. Potíže se mohou objevit i v oblasti domova, zejména pak se sourozenci a sousedy, kde bude zhoršená domluva a zvýší se hádavost a vzájemné nedorozumění.

Je dobré se v těchto dnech vyvarovat koupě a prodeji nemovitostí, stěhování se do nových prostor, nezačínat nic důležitého a naopak si udělejte zálohy, kopie a revizi svých dokumentů a stávajícíh smluv, finančních a podnikatelských záměrů. Nic se neděje náhodně, vše má vždy své odůvodnění a příčiny. Konfrontací s něčím nebo s někým nepříjemným nám osud ukazuje, že nadešl čas se zastavit, zklidnit svou rozříštěnu a uspěchanou mysl, přeorganizovat svůj život a dát mu nějaký smysl a řád. Naskýtá se nám tak šance zastavit se, změnit a přehodnodit svůj život, přestat mluvit a zaměřit se na to, co je pro nás skutečně důležité a zásadní. Je dobré se poohlídnout zpět, bilancovat a poučit se z minulých chyb, abychom tak předešli dalším zbytečným problémům a nepříjemnostem. Je nyní ideální čas uspořádat své myšlenky, zálohovat veškerá data, dát do pořádku svá kola, motorky i auta a nekupovat nyní tyto prostředky.  Naopak je dobnré zbavit se bloků z minulosti a soustředit se na jejich čistění a odblokování. Uzavřete vše, co je třeba, dokončete, co nemáte dodělané a nastavte rovnováhu všude, kde je to možné, zejména pak ve vztazích.

Jestliže se chystáte vycestovat na nějakou vzálenější cestu, pozorně si přečtěte případné dokumenty s tím spojené, pohlídejte si své doklady, zkontrolujte a řádně si prověřte veškeré objížďky, trasy, odjezdy, odlety, svá zavazadla a připravte se na možné zržení na cestě, či zpoždění. Pokud sami řídíte, jeďte pomalu a bezpečně.

Sama vím o tomto vlivu a ještě donedávna jsem s pobavením sledovala, jak se v mém okolí vše kolem toho točí, jak téměř všichni řeší problémy s retrográdním Merkurem, tedy ve spojitosti s komunikacií, cestováním, telefonováním, spojením, smlouvy, počítači, viry, poruchy na telefonech a dopravních prostředcích. Sama jsem se dnes přesvědčila o neúprosném vlivu couvajícího Merkura, kdy v době velmi důležitého telefonu se přerušilo „samo“ spojení a aby toho nebylo málo, telefon se zbláznil a na centrální ústředně se pěkně zapotili, než to dali do pořádku. Verdikt zněl: nevíme co se stalo, bylo to něco nevysvětlitelného, hovory zůstaly „viset“ ve vzduchu. Takže musím konstatovat, že vliv a působení planet na nás a jejích vlivů a energií nelze přelstít, člověk se musí přizpůsobit, podřídit a hlavně pochopit.

Zajímaly by mě Vaše  názory, zkušenosti a poznatky s retrográdním Merkurem, také Vás „něco“ překvapilo, zpomalilo či úplně zabrzdilo? Nejednou Vám počítače, bordí se internetové sítě, zlobí telefony, auta, ve svých počítačích se  Vám objevují různé viry? Nevycházejí smlouvy, nebo nacházíte nějaké chybičky v dokunetch, smlouvách a objevují se těžkosti?

 


Kdo neunese meč, seká jazykem…

Toto staré moudré přísloví neboli pořekadlo je v dnešní době stále víc aktuální, zejména na úrovni vztahů. Chápou to ti lidé, kteří to sami zažili, resp. dokážou vnímat slabost těch druhých, jejíchž nejlepší a nejsnadnější obranou je útok. Jde o to, než by tyto osoby odkryly svoje skutečné slabiny, raději útočí na druhé, a zakrývají tím svoji skutečnou bezmoc a slabost. Přitom je jistě na místě, aby si každý sám sáhl do svého svědomí. Škodit, ubližovat druhým pomlouvat je a dělat jim naschvály, soustředit všechny své síly na to, jak druhému uškodit a co nejvíce ho ranit, bývá ve skutečnosti projevem slabochů, kteří se neumí jinak bránit, než tím, že kopou do druhých. Kolo spravedlnosti se však stále točí a dříve či později se těmto lidem vše vrátí jako bumerang, a to i tzv. s úroky. Je pravdou, že někdy to trvá déle, nicméně spravedlnost existuje, i když se říká, že je někdy slepá. Jedná se o falešný pocit vítězství těchto suverénů a hlavně suverének, které mají potřebu pocitu ukázat těm druhým, zač je „toho loket“. Mimochodem zamysleli jste se někdy nad slovem „loket“ v této souvislosti? Co takhle spojení: dělá silné lokty, silná ramena, a skutek utek, neboli se pod těmito vzpřímenými rameny skrývají žalostné, ubohé trosky, co si sami nevěří a jsou slabomyslné a psychicky velmi slabé.

Známe všichni, nebo téměř všichni (co jsou o něco „dál“, jak ti druzí) pojem zrcadlení. Neboli jinými slovy, co Vám na druhém vadí, není ve skutečnosti problém toho druhého, ale jich samých. Jedná se o to, že na druhých tito lidé vidí, čím je druzí tak iritují, jsou vlastně jejich chyby, jejich problémy a hlavně jejich nedostatky. Je velmi jednoduché, snadné a zároveň zbabělé ukázat na druhé prstem, což mimochodem připomíná další známé pořekadlo: “kdo je bez viny, ať hodí kamenem“.

Proč píšu o tomto tématu, o lidské zášti, závisti a nepřejícnosti? Protože je těchto vlastností kolem nás stále víc a stále víc lidí se snaží zachránit se tím, že potopí druhé… Nicméně platí další staré pravidlo: „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ neboli „potápějící se stébla chytá“. Škoda, že v dnešním světě namísto toho, aby panoval klid, pohoda a upřímnost, se stále víc objevuje zrada, závist, faleš, zejména pak mezi ženami, a pokud je jich více na jednom pracovišti, jen otázkou času, než se navzájem „poklovají“…

Takže milí moji, chovejte se k sobě s láskou, respektem a vzájemnou úctou a nedejte se strhnout davem pomstychtivých „mrch“ a hlavně neklesejte na jejich úroveň.


 Když bolí duše

Pocit beznaděje, křivdy a nepochopení – tyto pojmy známe všichni. Každý z nás se někdy v životě dostane do „slepé uličky“, kdy máme pocit, že jsme uvízli, kdy nevidíme východisko, ani další možnosti, strádáme a trpíme. Ocitáme se v situacích, kdy jsme nepochopeni druhými, kdy se naše dobře míněná slova i skutky nakonec obrátí proti nám, jak je to známé podle známého přísloví „za dobrotu na žebrotu“. Cítíme úbytek energie, vyčerpání sil, kdy ani nemáme chuť a sílu bojovat, máme spíš tendence všechno vzdát. Toto vše s sebou nese změny v našem chování, kdy se upínáme ke druhým, nebo se naopak od našeho okolí straníme, distancujeme se od něho.

Je rozdíl v tom, zda tyto stavy někdo prožívá dlouhodobě, či krátkodobě, tedy akutně. U krátkodobého vlivu je velká šance na to, že černé mraky brzy ustoupí, že se bouře přežene a zpoza mraků opět vysvitne sluníčko, které se na nás bude smát a rozdávat radost, energii, teplo a optimismus. Stejně jako v přírodě se střídá počasí, roční období, den a noc, tak i my v životě procházíme určitými cykly, momenty a situacemi, které nelze jen tak přejít, přeskočit či nechat bez povšimnutí. Téměř za vším se skrývá lidská závist, kdy se jedná o to, že mnoho lidí nesnese pocit, že někomu se může dařit lépe jak jemu. Vezměte si třeba kolegiální rivalitu, zejména jedná-li se o ženský kolektiv, kdy je mezi sebou několik vůdčích a silných osobností. Už samotný fakt, že je někdo jednička, vystihuje jádro tohoto problému. Jednička je prostě vždy jednička, ovšem potíž nastává v momentě, kdy vedle sebe postavíte dvě jedničky, resp. dvě silné vůdčí osobnosti, kdy ani jedna z nich nechce hrát druhé housle, nebo se ocitnout na druhé koleji. Jakým způsobem se bude tato situace vyvíjet? Buď je to boj o moc, kdo z koho, anebo pochopení, že ideální je nalezení správného středu, tedy ideální rovnováhy. Ne nadarmo se říká, že je nejlepší zlatá střední cesta. Celý náš život, stejně jako příroda kolem nás je o polaritě a rovnováze. Co vydáš, je třeba získat zpět a naopak. Krásným příkladem je naše dýchání, kdy jeden krok je závislý na druhém, tj. nadechujeme se kyslíku obsaženého ve vzduchu, a výdechem se zbavujeme oxidu uhličitého, kdy se jedná o pravidelný rytmický děj. Jen pro zajímavost, víte jaké je průměrné tempo dýchání je člověka? Je to 18 dechů za minutu.

Zde je krásně vidět zákon polarity, kdy oba rytmy, tedy výdech a nádech vytváří rytmus, kdy jeden pól je závislý na druhém. Jinými slovy, jakmile narušíme jednu fázi, přijde vniveč i ta druhá. Jedno vytváří druhé, tedy jeden celek, jednu jednotu. Shrnuto a sečteno, jedná se o polaritu příjmu a výdeje, přijímání a braní, které musí být v neustálém souladu, aby lidé mohli být šťastní, spokojení a v souladu s přírodou a vesmírnými zákonitostmi. Jedná se o kontakt mezí tím, co přichází zvenčí, k našemu tématu se jedná o pocity, které je třeba mít taktéž v souladu s naší myslí. Rovnováha neboli misky vah by měly být v neustálém středu, v neustálé rovnováze, kdy každé narušení poškozuje celý rytmus, celou naši vnitřní i vnější rovnováhu. Nepoměr mezi braním a dáváním se po čase začne projevovat v podobě psychosomatických potíží na těle. Dávejme si pozor na to, abychom nezapomínali na pokoru, spravedlnost a harmonii. Nezáleží na tom, co chceme mít či získat, důležité je vždy nalézt ten správný střed, tedy schopnost se domluvit, navzájem si porozumět a tolerovat se, se všemi našimi chybami, brát se vzájemně takoví jací jsme, nechtít nikoho a nic předělávat, měnit či převychovávat. Řekneme-li slovo já, už tímto se oddělujeme od celku a stáváme se zajatci své polarity. Náš rozum zde hraje nemalou roli, kdy vše stále rozkládá, analyzuje a porovnává. Naše lidské ego by chtělo mít a získat vše, skutečné poznání však vychází z polarity, tedy schopnosti pohledu z obou úhlů, tedy schopnost vidět obě strany mince. Co to všechno znamená? Abychom byli v souladu se sebou, přírodou a druhými, musíme pochopit zákon polarity, poznat oba aspekty a nepřevyšovat jen jednu stranu. Také střídání bdění a spánku hovoří o našem vědomí a nevědomí. Abychom byli spokojení, je třeba vzájemně propojit obě polarity, přijmout toho druhého, ať už je jakýkoliv a brát ho jako součást celku. Všichni jsme si rovni, všichni máme stejné možnosti, ale jen někteří jich umí využít méně či více.

Vraťme se k bolavé dušičce, která se cítí ukřivděná, poraněná a zesláblá, co s ní? Podle zákona polarity víme, že nás život a určité momenty nutí rozhodovat se, nepodléhat iluzím a snům, přetvořit svět v lepší a hledat na všem vždy to pozitivní, nikoliv ta negativa. Musíme pochopit sounáležitosti obou stran, je třeba vidět věci polárně, tedy dívat se na věc, situaci či momenty také očima toho druhého, zkusit se do něj „vžít“. Pak možná snáze pochopíme jednání toho druhého, nevidíme-li něco, neznamená to, že to neexistuje. Dobro a zlo jsou ve finále také jedna polarita, ovšem kdo úmyslně živí zlo, tomu se to dříve či později vrátí jako bumerang, stejně jako v opačném případě, kdy podporujeme dobro. Světlo a tma jsou dvě odlišné témata, ale přitom jedno je odvislé od druhého, stejně tak muž a žena, kteří jsou oba tak rozdílní společně tvoří jeden nádherný a kompletní celek. Proto potřebujeme druhé, proto bychom s nimi měli být v souladu a nikoliv v napětí, boji či konfliktu. Všichni jsme si rovní, proč tedy si hrát na to, že jeden je lepší, vzdělanější či bohatší, jak ten druhý. Chovejme se k druhým vždy tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám, a vše kolem nás bude zahaleno v krásné oáze štěstí, pohody a spokojenosti.

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart