'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

 AUTOMATICKÁ KRESBA

 

Pro lepší a kompletní analýzu osobnosti používám také automatickou kresbu. Jedná se o jednoduchý test kresby ovocného stromu anebo kresbu osoby.

 

Máte-li zájem o posouzení Vašeho vnitřního skutečného já, přiložte k Vašim údajům potřebným pro astrologii nebo numerologii také Vaši kresbu.

 

V čem nám může být automatická kresba nápomocná.

Automatická kresba totiž o člověku prozradí daleko víc, jak si kdo umí představit.  Je to vlastně to, co si nevědomky malujete či čmáráte na papír, na noviny, do notýsku, do diáře, když se například nudíte ve škole či na firemní poradě, při telefonování, apod. Jsou to momenty, kdy jednoduše řečeno „vypnete“.

Při používání automatické kresby nepoužíváme rozum, ale svoji intuici, tedy se necháváme vést, aniž bychom u toho přemýšleli, co kreslíme a jak to kreslíme. Teprve v momentě, kdy do tohoto procesu zapojíme rozum, kdy začneme přemýšlet nad tím, jakou barvu či pastelku máme použít a když se soustředíme na to, co máme malovat, již kresba automatickou přestává být. V této situaci je potřebné nemyslet, nekritizovat, nehodnotit a neposuzovat.

 

Co se dá z kresby vyčíst

  • momentální stav a naladění (např. zda spíme anebo vyvíjíme nějakou činnost)
  • celkové duševní rozpoložení
  • Vaše skutečné přání a touhy
  • potlačené vzpomínky, bloky, citové prožívání
  • nahlédnete hluboko do svého podvědomí a uvědomíte si věci, které jsou již dávno zapomenuty
  • posílíte svoji intuici a jasnozřivost
  • pochopíte, co právě prožíváme a co zrovna potřebujeme

Nakreslené obrázky obsahují cenné informace, které nelze a není možné pochopit rozumem…

 

Co a jak malovat?

Nakreslete na papír o velikosti A4 ovocný strom anebo lidskou postavu. Váš nakreslený strom, stejně jako lidská postava symbolizuje Vaše skutečné JÁ. Styl a způsob kresby ukáže spolehlivě na Vaši povahu, silné stránky, slabosti, ale i Vaše závislosti. V případě partnerských vztahů nakreslete obě osoby vedle sebe. Nejedná se o žádné umění, nemusíte mát ani žádné malířské schopnosti. Jen malujte, co cítíte a jak to cítíte.  Hotový obrázek naskenujte nebo vyfoťte a pošlete na můj e-mail tajemstvi.astrologie@seznam.cz.

Nachystejte si čistý papír a obyčejnou tužku, popř. barevné pastelky. V klidu se pohodlně usaďte, uvolněte se, abyste se cítili co nejpříjemněji a nejpohodlněji. Můžete si pustit potichu nějakou relaxační hudbu anebo buďte v naprostém klidu, přesně tak, jak zrovna Vám to vyhovuje.

Vypněte svoji mysl a rozum, vnímejte pouze plochu před sebou. Pokud máte pastelky, nechte ruku, ať sama sáhne po té, se kterou budete malovat. Malujte ve chvíli, až to „ucítíte“. Může to být ihned anebo až za nějakou chvíli. Řiďte se jen a pouze svými pocity, kreslete ne hlavou, ale srdcem.

 

 

 

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart