'' JAK NAHOŘE, TAK DOLE ''

Životní úkol a karmické vlivy.


  •   Existuje osud?
  •   Lze ovlivnit osud?
  •   Můžeme ovlivnit své štěstí?
  •   Jak najít toho správného partnera, partnerku?
  •   Jak najít blahobyt?
  •   Jak být zdravý a svěží?

Podle data narození dokáže astrologie přesně určit charakterové vlastnosti člověka, jeho povahu, najít životní směr a ukázat správnou cestu. Problémy v našich životech máme proto, že si nejdeme svojí vlastní cestou a ignorujeme intuici.

Zbavte se předsudků, uchopte svůj život do svých rukou. Sami si musíme vše vyřešit, nikoliv se jen spoléhat na pomoc druhých. Sami musíme učinit ten rozhodující krok, vykročit tou správnou nohou. Vše, co se nám v životě odehrává, jsou jen důsledky našich minulých činů, které jsme si sami vytvořili. Krásně to vystihuje pořekadlo: „ jak jsme si zaseli, tak také sklidíme“. Zalévejte tato semínka, nechte je vyklíčit, nenechte je uschnout, a těšte se na to, až budete sbírat úrodu. Snažte se i na špatných a negativních událostech a věcech hledat vždy něco pozitivního, většinou to bývá právě to, z čeho se máme poučit, abychom se příště těmto bolestným momentům vyvarovali. Všechno na světě se dá změnit, všechno má řešení, vždy máme několik možností. Jsme tím, co myslíme….

Vše má svůj účel, nic se neděje náhodou. Náhody neexistují, vše je již předem dané a stanovené. Jestliže se nám něco stane jedenkrát, poprvé, může to být náhoda. Jestliže se však něco opakuje podruhé, pak je víc než pravděpodobné, že se to stane potřetí, počtvrté, podvacáté, dokud se neponaučíme. Proto je dobré, abychom se naučili poslouchat signály, první vlaštovky, které se pokoušejí naznačit, že se něco děje, že něco není v pořádku. Tehdy je ta pravá chvíle zpomalit, zabrzdit a zamyslet se. Máme každý svobodnou vůli a volbu rozhodnutí, proto se můžeme každý po svém rozmyslet, zda půjdeme vpravo, nalevo, vpřed či nazpět. Jen na každém z nás záleží, jak svůj život prožijeme, můžeme totiž ovlivnit jeho průběh. Vše závisí jen a jen na nás, my sami jsme strůjci svého osudu. Můžeme ovlivnit průběh situací, následků, to, zda si z nějaké nehody odneseme jen malé škrábance, modřiny anebo zda odjedeme zmrzačení, či vůbec živí.

Důležité je vždy začít sami od sebe, nesnažit se změnit ty druhé, to se nám nepodaří. Musíme se změnit sami, mít se začít skutečně rádi, brát druhé, takové, jací jsou. Náhle se stane, že jednoho dne zjistíme, že vše je náhle lepší, klidnější, uvolněnější, a to právě proto, že my máme jiný, lepší pohled na svět, čímž si programujme kladně svoje podvědomí. Věřte, že se Vám to mnohonásobně vrátí. Jakou energii totiž vysíláme do svého okolí a do vesmíru, ta se nám vrátí ve stejné kvalitě. Budeme-li milí a upřímní k druhým, setkáme se stejným ohlasem, v opačném případě pak pro změnu se zlobou, nenávistí a závistí.

Setkáme-li se s někým, pak je to proto, že se s tímto člověkem máme setkat, nevyhneme se tomu. I kdybychom pouze seděli doma a nevycházeli, osud si najde jinou cestu, jak nás dá s těmito osobami dohromady. Každý vztah, každé setkání je karmické. S různými lidmi se setkáváme, abychom se vzájemně od sebe něco naučili, něco si předali, byť by se jednalo třeba jen o krátký čas. Pokud máme něco předurčené, přijde to, i když to nehledáme.

Karmický (osudový) vliv působí na každého z nás, ať už chceme či nechceme, ať už si to uvědomujeme, či ne. Každý z nás má jiné predispozice a tedy každý máme svůj specifický úkol, zcela odlišný od těch druhých. Tento životní úkol pojednává o tom, co máme během života zpracovat, na co se máme soustředit, čeho bychom se měli naopak vyvarovat.

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Pestrý život | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart